Exochorda serratifolia 'Snow White'
Exochorda serratifolia 'Snow White'

  Exochorda serratifolia 'Snow White'  C15 King-Size